تبلیغات
ظهور نزدیك است

ظهور نزدیك است
نویسندگان
نظر سنجی
فكر می كنید بهترین كاری كه برای ظهور می توانید انجام دهید چیست؟


ماسونیسم حزبی است مخفی كه فقط به خاطر ریشه كن ساختن ادیان، اخلاق و دولت‏ها از جانب یهود، تأسیس شده است.


تاریخ پیدایش فراماسونری‏
پس از سقوط امپراطوری روم، بسیاری از شهرها از میان‏ رفتند و یا به صورت دهكده‏هائی كوچك در آمدند، اما بعد از مدتی(نیمه دوم قرن یازدهم میلادی) به تدریج شهرهای‏ جدیدی كه معمولا در اطراف یك كلیسا یا یك صومعه‏ قرار داشتند،به وجود آمدند. ساكنان‏ اصلی این شهرها، از راه بازرگانی و صنعت ثروتمند شدند و برای خود اتحادیه‏هائی برپا كردند كه از جمله آنان میتوان از «معماران» یا «ماسون‏ها»كه هسته اصلی تشكل شهرها، یعنی‏ كلیساها را ساخته بودند، یاد كرد. از نظر مردم «ماسون‏ها» بسیار محترم و كار آنان‏ پر اهمیت بود، لذا معماران برای آنكه بر اعتبار كار خود بیفزایند،آموختن این حرفه را به دیگران ممنوع نموده و رمز و راز آنرا برای خود حفظ كردند. بعد از پیروزی اصناف علیه فئودال‌ها، معماران در سال 1093 میلادی، اتحادیه «فراماسون» را شكل دادند و برای‏ پیشبرد اهداف صنفی خود، مجامع و كلاس‏های را تشكیل‏ دهند.

ماسونیسم حزبی است مخفی كه فقط به خاطر ریشه كن ساختن ادیان، اخلاق و دولت‏ها از جانب یهود، تأسیس شده است.


تاریخ پیدایش فراماسونری‏
پس از سقوط امپراطوری روم، بسیاری از شهرها از میان‏ رفتند و یا به صورت دهكده‏هائی كوچك در آمدند، اما بعد از مدتی(نیمه دوم قرن یازدهم میلادی) به تدریج شهرهای‏ جدیدی كه معمولا در اطراف یك كلیسا یا یك صومعه‏ قرار داشتند،به وجود آمدند. ساكنان‏ اصلی این شهرها، از راه بازرگانی و صنعت ثروتمند شدند و برای خود اتحادیه‏هائی برپا كردند كه از جمله آنان میتوان از «معماران» یا «ماسون‏ها»كه هسته اصلی تشكل شهرها، یعنی‏ كلیساها را ساخته بودند، یاد كرد. از نظر مردم «ماسون‏ها» بسیار محترم و كار آنان‏ پر اهمیت بود، لذا معماران برای آنكه بر اعتبار كار خود بیفزایند،آموختن این حرفه را به دیگران ممنوع نموده و رمز و راز آنرا برای خود حفظ كردند. بعد از پیروزی اصناف علیه فئودال‌ها، معماران در سال 1093 میلادی، اتحادیه «فراماسون» را شكل دادند و برای‏ پیشبرد اهداف صنفی خود، مجامع و كلاس‏های را تشكیل‏ دهند.
هدف آنان از این گردهمایی‏ها بر سه محور قرار داشت: نخست تعلیم و تعلم فن معماری و تدریس هندسه‏ كه كسی جز آنان از این علم آگاهی نداشت. دوم، حفظ مزایای صنفی كه سود سرشاری عایدشان می‏كرد و سوم، حفظ اسرار و رموز فنی خود كه اهمیت ویژه‏ای برای آن‏ قائل بودند. بنابراین فراماسونری در آن هنگام سازمانی‏ صنفی به شمار می‏آمد و هیچگونه جنبه سیاسی و اجتماعی‏ نداشت. در اواسط قرن شانزدهم، مكان ویژه‏ای را برای این امر در نظر گرفتند و نام «لژ» بدان نهادند. نخستین لژها در كشور آلمان تأسیس شدند كه آنها را «هاپت هوتن» یا «لژهای بزرگ» می‏نامیدند و سپس از آنجا به كشورهای مختلف رفته و گسترش پیدا كردند، تا آنكه در سال‏ 1717 میلادی، انگلیسی‏ها رشته امور فراماسونری را به‏ دست گرفته و آن را از مسیر اصلی خود منحرف كردند و از همین زمان است كه دوره دوم تاریخ فراماسونری كه رنگ و ماهیت دیگری دارد،آغاز می‏گردد. از همین زمان است كه‏ سازمان فراماسونری جدید در صدد جعل تاریخی باستانی‏ برای خود برآمده و گفتند كه «اولین جمعیت ماسونی در عهد حضرت آدم تأسیس شده است».
مؤسسین تشكیلات‏ ماسونی در روسیه اظهار داشتند كه «سنگ اول بنای فرقه‏ ماسونی در زمانی نهاده شد كه سلیمان نبی به بنای معبد معروف خود موسوم به «هیكل سلیمان» اقدام نمود». «ژرژ الیدر» یكی از اعضای برجسته ماسونی در قرن نوزدهم‏ عقیده داشت كه «بانی و مؤسس فراماسون حضرت موسی‏ است». عده‏ای نیز آن را به فیثاغورث نسبت دادند و در اواخر قرن نوزدهم ادعا نمودند كه مانی ایرانی، بانی‏ فراماسونری در جهان می‏باشد! با تعطیل كارهای ساختمانی و توسعه فن چاپ، رونق صنفی سازمانهای «بنّایان آزاد» از بین رفت. به‏ طوریكه در اوایل قرن هیجدهم، سه چهارم اعضاءسازمانها را اشراف و كارگردانان كلیساها تشكیل می‏دادند.گرچه تا ابتدای قرن بیستم هنوز تنی چند از معماران قدیمی در لژهای فراماسونری عضویت داشتند، اما از آنجا كه خود را بین گروههای اعیان و اشراف، بیگانه و حقیر می‏دیدند، اینگونه محافل را ترك كرده و آنها را یكجا به دست اعضای‏ جدید سپردند. هنگامی كه «فراماسونری» جنبه علمی خود را از دست‏ داد، مسائلی خرافی چون كیمیاگری و احضار ارواح‏ جایگزین آن شد و از آن پس ورود داوطلبان به محافل‏ ماسونی به صورت مرموز و پیچیده‏ای درآمد. آنچه‏ امروز به عنوان شرایط ورود داوطلب به لژ فراماسونری‏ مطرح می‏شود، از ابداعات ماسون‌های جدید است كه به‏ صورتی اسرارآمیز درآمده است. وقتی داوطلب، تقاضای ورود به فرقه را می‏كند، می‏بایست سه تن از اعضای سابقه‏دار او را بشناسند و بعد تحقیقات او را به «اتاق تفكر» می‏برند. «اطاق تفكر»فضای كوچكی با سقف كوتاه است كه در و دیوار آن را با جمجمه‏ها و اسكلت‏های مردگان‏ پوشانده‏اند. سپس داوطلب را وادار به نوشتن وصیت‏نامه می‏كنند و آنگاه ناظم نقاب‌دار لژ او را با خود نزد اعضای برجسته می‏برد كه همگی نقاب به چهره زده‏اند. در اینجا صورت داوطلب‏ را با نقاب پوشانده و طنابی به گردنش می‏اندازند و كشان‏ كشان او را به«اتاق آزمایش»می‏برند. آزمایش داوطلب چهار مرحله دارد كه عبارت از «آزمایش هوا» یعنی حلق‏آویز كردن داوطلب كه با تشریفات خاص صورت می‏گیرد البته طناب‏ از حلقه‏ای می‏گذرد كه با اندك سنگینی گسسته می‏شود. در «آزمایش آتش» داوطلب باید تیری به مغز خود خالی كند، و اگر داوطلب طرز پر كردن را نداند، یادش می‏دهند. پس از پر شدن، داوطلب لوله تپانچه را به شقیقه خود گذاشته‏ و شلیك می‏كند، اما فقط باروت می‏سوزد و گلوله‏ای از دهانه اسلحه خارج نمی‏شود؛ زیرا این تپانچه به طرزی‏ ساخته شده كه محفظه باروت آن از گلوله مجزا می‏باشد!
«آزمایش خون»آماده كردن داوطلب برای ارتكاب قتل‏ است كه باید زمینه این كار را برای روز مبادا در او به وجود بیاورند. برای این كار مجسمه‏ای پارچه‏ای كه مشكی پر از خون را در شكم دارد به داوطلب نشان داده و وی شمشیر خود را در مشك فرو می‏برد. در«آزمایش آب» ریسمانی را به گردن داوطلب بسته و او را در حوضی انداخته و از او می‏خواهند كه سر به زیر آب برد و تا زمانی كه به وسیله‏ طناب علامت داده نشده، سر را از آب خارج نكند. ناگفته نماند كه این آزمایشات تنها در مورد مردان به كار گرفته می‏شود و زنان مستثنی هستند؛ زیرا وظایف ایشان در لژهای فراماسونری چیز دیگریست! لژهای ماسونی‏ دارای سی و سه درجه‏اند كه سه رتبه نخستین از فراماسونری‏ صنفی به یادگار مانده-گرچه عملا اعضای فراماسونری‏ جدید چیزی از بنایی نمی‏دانند-و سی رتبه دیگر را از خود ابداع كرده‏اند. هنگامی كه عضو فراماسون، كارگاههای سی‏گانه را طی كرد به دوره پنجم یا «دیوان عالی» وارد می‏گردد و پس از طی سه كارگاه آن به عضویت دائمی‏ «شورای عالی فراماسونری»در می‏آید. در طی همین مراحل است كه علامات شناسایی رتبه اول‏ تا سی و سوم آموزش داده می‏شود. قانون اساسی فراماسونری در سال 1723 میلادی، توسط «آندرسن» و «دزاگولیه» نوشته شد كه عملا دین و مذهب را كنار گذاشت. با انتشار این قانوننامه فریاد از مجامع‏ دینی به ویژه در انگلستان برخاست.

فراماسونری و صهیونیسم‏
حقیقت آنست كه شالوده «فراماسونری جدید» در قرن‏ هیجدهم میلادی توسط صهیونیست‏ها نهاده شد و با اعتراف خود آنان، سازمانهای فراماسونری را برای تضعیف‏ ملت‏ها و تفوق بر ایشان ایجاد كردند. در پروتكل یهود درباره «سازمان مخفی یهود» یا «فراماسونری» آمده است: «ما در مقابل خود نقشه‏ای داریم كه روی آن مسیر خطرناكی تعیین شده و با طی این مسیر خطرناك بایستی آثار چند قرن دیگران را منهدم سازیم. چه كسی می‏تواند یك قدرت مخفی را از بین‏ ببرد؟ این قدرت مخفی،قدرت ماست. فراماسونری‏ خارجی فقط به منظور مخفی نگاهداشتن نقشه‏های ماست و شعاع و طرز اجراء این قدرت مخفی و محل اجراء آن برای‏ همیشه بر ملت‏ها پوشیده است.» صهیونیسم خود اقرار دارد كه: «اگر اغتشاشی رخ دهد معنی آن اینست كه ما احتیاج به مشوب نمودن امنیت عمومی داریم تا در نتیجه‏ قدرت بیشتری به دست آوریم و اگر توطئه‏ای ظهور كند، رئیس این توطئه قطعا یكی از خادمین وفادار ما خواهد بود. بدیهی است كه هیچكس جز ما در تعقیب كارهای‏ فراماسونری نیست و ما هستیم كه هدف نهایی خود را می‏دانیم...»

مفاسد فراماسونری
بسیاری از مردم جهان هنوز در این توهم به سر می‏برند كه‏ اعضای فراماسونری افرادی پاكدامن و تحصیل كرده‏ می‏باشند، ولی «مهمتر از همه اینكه در این ادوار یك تغییر فاحش در انتخاب اعضای فراماسونری و اسم نویسی آنها به‏ عمل آمد، به این معنی كه تا تاریخ مزبور در لژها فقط صاحبان منصب و مقام و نجبا، آرتیست‏ها، نویسندگان، خطباء و بورژواهای بزرگ و كوچك راه داشتند و از این‏ پایه تنزل نمی‏كرد. ناگهان در سال 1787، نیز طبقه اراذل و اوباش كوچه گرد و قاچاقچی و راهزن و قاتل و جانی كه همه‏ از این راه امرار معاش می‏كردند، داخل فراماسونها شدند». فراماسونری در سراسر جهان به بدنامی مشهور بوده و هست. چراكه از همان ابتدا مردم شاهد بودند كه بزرگان فرقه‏ ماسونی چگونه در فساد غوطه می‏خورند. «مردم می‏دیدند كه «سرور بزرگ» فراماسونی از سال 1747 تا 1752، لردبایرون است .او لقب بایرون بی‌عار داشت و مشهور بود كه از اوان جوانی به عمل شنیع همجنس بازی می‏پرداخت. او مدت هفت سال در رأس فراماسونی قرار داشت. فراماسون‌های اروپا مجامع لهو و لعب خود را در لژ تشكیل‏ می‏دهند و در این گونه مراسم كه به نام«مهمانی سفید» مشهور است، زنان نقش اساسی را به عهده دارند. با شواهدی كه نویسندگان كتب درباره فراماسونری ارائه‏ می‏دهند، معلوم می‏گردد كه محافل ماسونی از زنان نیز ثبت‏ نام و آزمایش به عمل می آمده و از آنجا كه داوطلبین ورود به فراماسونری در حین آزمون می بایست عریان باشند، می‏توان به رذالت و پستی اخلاقی ماسونها پی برد. زنها حتی به مقام ریاست محافل هم رسیدند و وجود آنان كه‏ از معروفه‏ها بودند به كار برادران ماسونی رونقی خاص‏ بخشید. جاذبه اینگونه محافل، زنان قدرتمندی چون «ماری‏ آنتوانت» و «دوشس دوبوربون» را به سوی خود كشید.

مطالب زیر برای درک اهداف و مقاصد فراماسونری در جهان از كتاب «اسرار الماسونیه»، تألیف ژنرال«جواد رفعت ایلخان» نقل می‏شود:
حزب ماسونی نباید به یك دولت یا دو دولت اكتفا كند، بلكه تمام‏ دولت‏های جهان را باید تحت خرقه كشید و برای رسیدن به این هدف، نخست‏ لازم است دین و علماء دین را كه یگانه دشمن ما هستند نابود كنیم. (كنفرانس شرق اعظم، سال 1923 م)
برادران عزیز علماء دین می‏خواهند بر امورات دنیوی ما نیز چیره شوند و این وظیفه ما است كه تز «آزادی مذهب» را در اذهان مردم بگنجانیم و به‏ این وسیله آنها را از دور علماء پراكنده كنیم. باید دین را كه یگانه دشمن بشریت است نابود كنیم؛ زیرا دین باعث‏ جنگ‏ها، جدال‏ها، كشتارها و همه كشمكش‏ها می‏شود. برادران عزیز، ما باید تا می‏توانیم قانون جعل كنیم، تا مجالی برای قوانین و دستورات دینی باقی نماند؛ زیرا آن حاكمیت و آقایی كه علماء دین داشتند رو به‏ زوال بلكه فعلا زائل شده است و یگانه هدف ما این است كه كار دین را یك سره‏ كنیم. (نشریه محفل ماسونی فرنسوی بزرگ، سال 1922)
افراد این حزب نباید به هیچ دینی معتقد باشند. (مذاكرات كنفرانس ماسونی فرانسوی، سال 1897)
هر گاه یك فرد ماسونیسم زمامدار مملكتی بشود، بقیه افراد حزب را هم باید با خود شركت داده و آنها را هم به مقامات عالیه برساند. (كنفرانس محافل ماسونی، سال 1884)
ماسونیسم، یگانه حزبی است كه با ادیان،عادات و مقدسات دینی، سخت‏ مبارزه می‏كند. (مجله آكاسیا ایتالیا،سال 1904)
انسان باید بر خداوند خود چیره شده و علیه او اعلام جنگ كند. آسمان‏ها را مانند ورق كاغذ پاره پاره كند. (از سخنرانی لیفرج، سال 1965)
الحاد و شرك به خداوند، یكی از مفاخر این حزب است. زنده باد آن مردان دلیری كه در صف‏های نخستین به اصلاح دنیای خویش‏ پرداختند و منتظر آخرت نشدند. به زودی بادین‏ها و متدینین را اعدام خواهیم كرد و به این وسیله بر عقاید باطله پیروز خواهیم شد. (محفل ماسونی بزرگ، سال 1922)
بزرگان و سال خورده‏ها را كنار گذارید و نسل جوان را دریابید. سعی كنید جوانان و خورد سالان را به مجالس خود جلب كنید، تا تعالیم حزب را در كودكی بیاموزند. (از تعالیم ماسونی‏)برچسب ها: ماسون،
[ چهارشنبه 8 دی 1389 ] [ 05:08 ب.ظ ] [ مهدی ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
?